PRA type B

Onze dwergschnauzers zijn vrij van PRA type B, dus de pups die hier geboren zijn ook!

De onderstaande tekst in overgenomen van de Schnauzervereniging.

Achtergrond

Progressieve retinale aorta’s (PRA’s) vormen een grote groep van erfelijke ziekten die een belangrijke oorzaak van blindheid bij meerdere hondenrassen zijn. Door PRA aangetaste honden vertonen doorgaans een vergelijkbare reeks klinische afwijkingen in de loop van de ziekte: nachtblindheid gevolgd door progressief verlies van dag zicht en uiteindelijke blindheid onder alle lichtomstandigheden. Routine-oogonderzoeken onthullen de progressieve verdunning als gevolg van degeneratie of “atrofie” van het netvlies, vandaar de naam die aan de ziekte is gegeven.

Hoewel ze dezelfde naam van “PRA” hebben, zijn er verschillende bekende – en ook veel meer onbekende / niet-gekarakteriseerde – genetische afwijkingen (mutaties) die PRA bij honden veroorzaken. Gedurende vele jaren heeft OptiGen een DNA-test geleverd, “Type A PRA”, die in staat is om één vorm van deze ziekte te detecteren. Door het Free DNA Testing / PRA-onderzoeksprogramma van OptiGen , waarin we tientallen Dwergschnauzers met stamboom hebben getest die door veterinaire oogartsen zijn gediagnosticeerd als PRA, hebben we vastgesteld dat de Type A vorm van PRA zeer zeldzaam is in het ras. Geen van deze PRA-gevallen (in de afgelopen jaren) is te wijten aan de Type A PRA-mutatie. Deze nieuwe gevallen vormden de basis van ons onderzoek gericht op het identificeren van andere genen en mutaties die verantwoordelijk zijn voor PRA in het ras.

Nieuwe genetische test voor PRA: type B PRA-risicovariant

In samenwerking met Drs. Doreen Becker en Gus Aguirre van de University of Pennsylvania, OptiGen’s R & D-wetenschappers, hebben een nieuwe genetische variant ontdekt die een groot deel van PRA-gevallen in de Dwergschnauzer verklaart. Op basis van die ontdekking biedt OptiGen nu een genetische test aan genaamd Type B PRA-test voor Dwergschnauzers. Deze DNA-test kan honden identificeren met nul, één of twee exemplaren van de risicovariant van het type B PRA. De resultaten van deze test zijn bedoeld om fokkers te helpen bij het selecteren van ouderdieren om paringen te voorkomen die zouden resulteren in puppy’s met het type B PRA.

Testresultaten voor type B PRA worden gerapporteerd als:

  • Homozygoot wildtype / Helder : de hond draagt ​​GEEN exemplaren van de risicovariant; zal Type B PRA niet ontwikkelen
  • Heterozygoot / drager: de hond draagt ​​ÉÉN exemplaar van de risicovariant; zal Type B PRA niet ontwikkelen
  • Homozygote risicovariant : de hond draagt ​​TWEE exemplaren van de risicovariant; met een hoog risico op het ontwikkelen van Type B PRA

De PRA-testresultaten van Type B worden gerapporteerd als Risicovarianten omdat, hoewel honden die twee exemplaren van de variant dragen, zeer waarschijnlijk PRA zullen ontwikkelen. Een aantal (14%) van de onderzoeksreeks die homozygoot was voor de variant, ontwikkelde geen PRA voor  de leeftijd van 7 jaar oud. Het is op dit moment niet duidelijk of de variant een causale mutatie vertegenwoordigt – en dat andere factoren de “penetrantie” van de mutatie beïnvloeden – d.w.z. het vermogen om ziekte te veroorzaken – of dat de variant een genetische marker is die zich in de buurt van de causale mutatie bevindt . OptiGen en de University of Pennsylvania wetenschappers zullen doorgaan met onderzoek gericht op een beter begrip van deze vraag.

Honden die homozygoot risicovariant zijn voor type B PRA hebben een high risico van het ontwikkelen van Type B PRA. Binnen de onderzoekssteekproefset hadden deze honden zo’n 86% kans om PRA te ontwikkelen, op basis van de initiële onderzoeksgroep van 108 genotypische honden.

Type B PRA wordt overgeërfd als een autosomaal recessieve ziekte en om te voorkomen dat nakomelingen worden aangemaakt die deze vorm van PRA zullen ontwikkelen, moet ten minste één ouder DNA-getest zijn voorafgaand aan het fokken en is aangetoond dat het risicovariant Homozygoot wildtype / Clear is voor de Type B PRA.

Andere vormen van PRA in het ras:

De nieuw ontwikkelde Type B PRA DNA-test verklaart niet alle gevallen van de ziekte in het ras, en er wordt geconcludeerd dat er minstens één meer vorm van PRA (naast de soorten A en B) aanwezig in het ras is. Met andere woorden, als een hond is getest op homozygoot wildtype / helder of heterozygoot / drager voor de type B PRA-risicovariant, kan deze nog steeds (een andere vorm van) PRA ontwikkelen en die andere ziekteverwekkende genetische variant overbrengen naar nakomelingen. Van de 76 PRA-klinisch gediagnosticeerde Dwergschnauzers in de set onderzoeksmonsters, bleek 42 (55%) van de gevallen homozygoot te zijn voor de Type B-risicovariant. De resterende 45% van de gevallen waren ofwel heterozygoot (11%) ofwel Clear (34%) van de type B-risicovariant. In verschillende van deze gevallen gaf genoomanalyse door genoomwijde associatiestudies (GWAS) aan dat de ziekte is toegewezen aan een ander genoomgebied dan Type B PRA, wat de aanwezigheid van een andere locus van de PRA-ziekte bevestigt.

Aanbevelingen voor het fokken:

Hoewel de honden die geen kopieën dragen voor de genetische variant van type B nog een andere vorm van PRA kunnen ontwikkelen, biedt de type B PRA-test een nuttig hulpmiddel voor fokkers om dekkingen te voorkomen die resulteren in puppy’s met homozygote variantgenotypes. Alleen dekkingen die geen dergelijke genotypen tot gevolg hebben (gele vakjes in onderstaande tabel) worden aanbevolen. In dekkingen die de ziektevariant produceren, zal ~ 86% van de honden die homozygoot zijn voor de variant PRA ontwikkelen.